17. 9. 2013

Co je tantra?Tantra je filozofie pocházející z Indie a není to náboženství. Tantra používá sexualitu k vlastnímu rozvoji jedince. K transformaci vědomí a rozšíření energetického potenciálu.
Tantra používá k rozvíjení osobnosti různé rituály a cvičení. Moderní Tantra využívá i techniky z taoismu a různé prvky terapie. Stěžejní je ale práce skrze naše fyzické tělo. Spojuje tělo, vědomí, energii a ducha.
Jedním z technik tantry je Tantrická masáž.


Tantrická masáž má mnoho podob. Důležitý je vědomí kontakt, rozdělení rolí na přijímající a dávající (tedy na aktivní a pasivní). Základem Tantra masáže je meditativní atmosféra. Díky změněném u stavu vědomí, můžeme vnímat vzrušení odlišně, než je běžný prožitek v sexualitě. Díky meditaci se dostáváme do prožití roviny energetické. Tantra masáže obsahují masáž intimní. Masáž Joni (ženské pohlaví) a Linghamu (mužské pohlaví), proto je Tantra cesta skrze potěšení. V hlubších formách přichází prožití Extáze, což je stav který můžeme nazvat jako prožití Jednoty. Ovšem Tantra a tantrická masáž má mnoho různých prožitků, které se těžko popisují slovy. Tantra je cesta založena na prožitku a ne na myšlenkové spekulaci. Tantra je cesta potěšení a tantrická masáž je jeden z prostředků, jak potěšení vnášet do uvolněného těla a meditativního vědomí.